Termin składania prac w konkursie fotograficznym “Niezwykłe symbole górnictwa”

Termin: 12 grudnia 2021

Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodzin!
Lubisz robić zdjęcia? Weź udział w naszym konkursie fotograficznym pt. “Niezwykłe symbole górnictwa”!

Uczestnicy konkursu mają przedstawić fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu wykonaną na terenie gminy Polkowice.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

  • dzieci do lat 6 wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia).
  • uczniowie z klas 1-4
  • uczniowie z klas 5-8
  • uczniowie do lat 19

Termin zgłaszania prac: do 12 grudnia 2021 r.

Fotografie umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać w sekretariacie w Centrum Kultury w Polkowicach  przy ul. Skalników 4.
Do zgłoszonych prac uczestników należy dołączyć czytelnie wypełnione :

  • metryczkę pracy (Załącznik nr 2),
  • podpisany regulamin, który jest potwierdzeniem udziału w konkursie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  • zgodę autora / opiekuna prawnego autora (jeśli jest niepełnoletni) na udział w konkursie, rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,(załącznik nr 1)

Do pobrania: